Lake View Heritage Gardens

湖景豪華家族花園

To find out more information or contact our dedicated team or contact our dedicated consultants on (02) 9728 9880 or call us directly. 

如有任何疑問,請致電

Mobile: 0427 622 648

Phone: (02) 9269 0288

문의 사항이 있으시면 전화하십시오

Mobile: 0433 003 966

Mobile: 0403 267 305

Kung may mga katanungan tumawag po sa

Mobile: 0427 991 272

Phone: (02) 8886 6901-03

Mọi thắc mắc xin gọi

Mobile: 0427 492 369

Phone: (02) 9728 9880

Lake View Hill 

湖景山莊
Sơn - Thuỷ hữu tình

This is the largest and most beautiful Memorial Heritage Garden.

風水中的靠山面水, 名譽為風水寶地

Đây là khu lăng mộ lớn và đẹp nhất Sydney của những gia đình tài-lộc dồi dào.

Ngai Memorial Estate - Forest Lawn Memorial Park

Ngai Memorial Estate

Lee Memorial Estate - Forest Lawn Memorial Park

Lee Memorial Estate

Memorial Options

Lake View Natural Rock and Granite Memorial Estate

Lakeview Hill Sandstone Heritage 湖景天然石山花園

Craftsman built Heritage garden for 2 burials in Sandstone, can be upgraded to include up to 6 cremation memorial positions. Excellent Feng Shui, secures good fortune for your family and future generations.

天然石山雙人土葬花園,可升級至六個骨灰位置。面向美麗湖景, 極佳風水之地,為您家人及子孫後代帶來好運。

Vườn hoa bằng đá thiên nhiên cho hai người nằm trên đồi cao đầy phong thủy.

Lake View Granite Garden

Lakeview Hill Granite Heritage 豪華湖景花崗石花園

Craftsman built Heritage garden for 2 burials in premium granite, in various colours of your choice, can be upgraded to include up to 6 cremation memorial positions. Excellent Feng Shui, secures good fortune for your family and future generations.

豪華湖景花崗石花園,有多款顏色選擇。還可升級至六個骨灰位置。面向美麗湖景, 極佳風水之地,為您家人及子孫後代帶來好運。

Vườn hoa cao cấp được xây bằng đá granite chất lượng, nằm trên đồi phong thủy đầu hướng về núi, trước mặt là hồ nước.