Catholic Memorial Garden

(La Pieta Memorial Garden)

天主教紀念公園
Vườn tưởng niệm Công giáo Viet Nam

To find out more information or contact our dedicated team or contact our dedicated consultants on (02) 9728 9880 or call us directly. 

如有任何疑問,請致電

Mobile: 0427 622 648

Phone: (02) 9269 0288

문의 사항이 있으시면 전화하십시오

Mobile: 0433 003 966

Mobile: 0403 267 305

Kung may mga katanungan tumawag po sa

Mobile: 0427 991 272

Phone: (02) 8886 6901-03

Mọi thắc mắc xin gọi

Mobile: 0427 492 369

Phone: (02) 9728 9880

There are Premium Granite Niches in both sides of main gate. A statue of "Pietà " locate in the middle of the garden.

意大利設計師的傑作,国際级水準塑像。聖母瑪利亞抱在耶穌的懐抱,蕴藏着深深的信仰和虔诚精神。慈愛及憐憫,為世人贖罪的象徵。

Hộc để hủ tro ngay cổng chính, phía sau là tượng “Mẹ Sầu bi”.

Vietnamese Catholic Memorial Garden Entrance Gate
La Pieta Lawn Burial and Cremation Sites

Memorial Options

Semi Circle Wall Niche

Semi-circle Niche Wall (Style 2) 半圓壁龕

Modern, striking design, semi-circular with trellis design, single cremation niches. Includes Double granite doors for added security.

時尚設計半圓壁龕。 雙層花崗石門,安全可靠。

Vòng thành bán nguyệt để giữ hủ tro thiết kế thật đẹp.

Angel Niche Wall

Angel Niche Wall (Style 1) 天使骨灰壁龕

Modern design columbarium with Angel on top, single cremation niches. Includes Double granite doors for added security.

新穎設計天使骨灰壁龕。 雙層花崗石門,安全可靠。

Hộc giữ tro cốt cho một hủ. Thật trang nhã.

Open Book Cremation Niche

Cremation Niches for 2 雙人灰位

Open book style with bench in Premium granite.

開卷優質花崗石雙人灰位連長凳

Nơi giữ được 2 hủ tro có băng đá ngồi, tấm bia bằng cuốn sách thật sang trọng.

Famiy Estate

Family Cremation Estate 家庭骨灰墓室

Family cremation vault , Mausoleum style. With 9 large niches each accommodating 4 ash containers. Strong and secure, capturing eternal blessing for your family and future generations.

家庭骨灰墓室,陵墓樣式。室內有九個壁龕, 每個可容四個骨灰缸甕。 安全可靠,為您的家人及子孫得到永恆的祝福。

Căn nhà cho đại gia đình. Bên trong có thể giữ được 36 hủ tro.

 

Butterfly Cremation Niche

Butterfly Cremation Niches for 2 蝴蝶雕像骨灰壁龕

Cremation niches with distinctive butterfly design in Premium Blue Pearl granite.

蝴蝶雕像骨灰壁龕,以優質藍珍珠花崗石而設,具有獨特的蝴蝶設計

Tượng bằng đá granite cho 2 người, thiết kế gọn gàng với biểu tượng con bướm bình yên.

Garden of Angels

Garden of Angels 天使花園

A special in ground niche for 1 along the edges of peaceful and beautiful garden.

沿寧靜花園的邊緣設有獨特的花崗岩單人骨灰位

Vườn hoa an bình chôn được một hủ tro trong lòng đất.

Burial Monuments

Burial Monuments 傳统土葬福壽園

Distinctive stylish and modern design double monuments for 2 burials in Premium granite.

高雅傳统的特式,盡顯尊貴的氣派

Mộ đôi bằng đá granite đắc tiền, có thánh giá trên nắp mộ và tượng thiên thần trên tấm bia.